image-2016-05-04 INTERIM

Is er tijdelijk extra energie en deskundigheid nodig in je communicatieteam? Met oog voor de potentie van mensen en voor het functioneren van het team? Ik kan het communicatieteam tijdelijk versterken. Als leidinggevende / coördinator of als extra kracht.

Woordvoering, strategisch adviseren op alle niveau’s, participatietrajecten opzetten, crisiscommunicatie, organiseren: ik ben gepokt en gemazeld in het communicatievak en een allround specialist.


Op mijn best ben ik als er ‘gedoe’ is; als zaken stroef lopen. Ik focus altijd op echte dialoog. Dialoog tussen de organisatie en haar doelgroep, omgeving, media en intern binnen/tussen teams, management en werkvloer; tussen hoofdkantoor en locaties… Altijd zorg ik ervoor dat de dialoog daadwerkelijk gevoerd wordt. Omdat ik ervan overtuigd ben dat alles effectiever loopt én beter wordt, als mensen oog en begrip hebben voor onderlinge (informele) overeenkomsten en verschillen. En daar kom je achter wanneer je daadwerkelijk met elkaar communiceert.

Leidinggevend
Als leidinggevende heb ik oog voor de individuele potentie van mensen en voor het functioneren van het team als geheel. Ook heb ik aandacht voor de positionering van het team binnen de organisatie, krijg een team zo nodig in beweging, houd of breng zaken op orde en zorg voor extra energie.