Over mij

Na mijn studies journalistiek (Windesheim, Zwolle) en culturele antropologie (VU, Amsterdam) heb ik mezelf ontwikkeld tot een allround (leidinggevend) communicatie expert. Ik heb in verschillende (maatschappelijk relevante) organisaties gewerkt en door de jaren heen geprofessionaliseerd waarin ik op mijn best ben.

Mijn talent is het snel doorgronden waarom mensen zich gedragen zoals ze doen, en waarom processen tussen mensen vaak stroef lopen (intern of extern). En mijn kunde is om een positieve beweging op gang te brengen. Vaak door dialoog te creëren, in welke vorm ook.

Ik ben zelfstandige geworden om zo effectief en plezierig mogelijk te kunnen werken. Voor mijzelf en voor de organisaties waarvoor ik werk. Deze positie geeft me veel speelruimte en de mogelijkheid om (provocatief) te benoemen wat anders onbenoemd blijft. Daar hebben organisaties en leidinggevenden ook het meeste aan: een professionele buitenstaander, tijdelijk, onafhankelijk, met een scherpe, frisse blik. En met voldoende verstand van zaken om de juiste interventies voor te stellen en uit te (laten) voeren. Zodat de organisatie ook zonder Vliegwiel soepel verder draait in de gewenste richting.

Aanpak

Een soepel draaiende organisatie, innovatief, met gemotiveerd personeel en weinig ziekteverzuim: daaruit komt het hoogste rendement. Dat soepel laten lopen, daarvoor ga ik aan de slag. 
In alle organisaties gaan zaken wel eens moeizaam. Samenwerking die niet van de grond komt, vernieuwingsplannen die niet beklijven of ondermijnd worden, leiderschap dat niet erkend wordt… Het is vaak lastig er de vinger op te leggen waardoor dat komt. 

Ik onderzoek en zie snel wat er in de onderstroom gebeurt, wat de ongeschreven regels zijn die het gedrag van mensen in de organisatie bepalen.

Dat vergelijk ik met de wereld op papier: de organogrammen, plannen, missie en visie. Wat zijn de verschillen tussen de wereld op papier en de ‘beleefde’ wereld? Dan wordt duidelijk waarin geïnvesteerd moet worden voor een soepel draaiende organisatie.